Povestea fiecărei camere din Conacul Olarilor este detaliată în paginile broșurii cu coperte de lemn.
Legată cu piele de Vegmade
Arsă cu laser de Grațian Dumitrașcu