Prin fereastră poți să privești din ambele părți. Se schimbă doar perspectiva. Orașul se reflectă în ochiurile clădirilor și poate avea diferite stări. Istoria și magia locului se dezvăluie în timp ce mergi pe străzi și ești atent la detalii. De aceea detaliile contează atât de mult, iar ei aleg să personalizeze fiecare obiect pe care îl fac. Deasemenea, doresc să încurajeze păstrarea imaginii tâmplăriei originale, care oferă caracter clădirilor vechi. „Destinul ferestrelor e liber”, spune autorul cărții „Ferestre din București și poveștile lor”, din care s-au inspirat pentru acest proiect. Au transformat unele rame ale geamurilor în oglinzi sculptate și spătare de scaune colorate. Prin modificarea funcțiunii, au atras atenția asupra spațiului public și l-au adus în interior.

 

Geamuri fotografiate de Cătălin D. Constantin, imagini fotografiate din cartea „Ferestre din București și poveștile lor”.

 

Through the window you can see from both sides. Only the perspective changes. The city is reflected in the meshes of the buildings and can have different emotions. The history and magic of the place is revealed as you walk the streets and pay attention to the details. That’s why details matter so much, and they choose to personalize every item they make. They also want to encourage the preservation of the original carpentry, which gives character to old buildings. “The fate of the windows is free”, says the author of the book “Windows from Bucharest and their stories”, from which they were inspired for this project. They turned some window frames into carved mirrors and colorful chairs. By changing the function, they drew attention to the public space and brought it inside.