„Obiectele din lemn întâlnite în gospodăria țăranului român, prin frumusețea decorativă și varietatea lor reliefează – ca și țesăturile, portul sau ceramica – simțul înnăscut pentru frumos al poporului nostru, fantezia lui creatoare îmbinată cu o deosebită măiestrie în redarea plastică a formelor și motivelor ornamentale.”

Crestături în lemn în arta populară românească

 

Proiect și schițe pentru căni.