Ca și frunzele, florile oferă o varietate și mai bogată de forme și colorit, ce pot fi folosite ca elemente decorative în ornamentarea produselor finite din lemn. Șezutul scaunului reprezintă laleaua privită lateral, desenată după o simetrie relativă. Spătarul este reprezentat de floarea de crin stilizată, simetrică față de axa verticală. Scaunul Lilium este inspirat din arta brâncovenească, care se leagă organic de arhitectură.

Proiect: Șezi
Manoperă, sculptură: Chiorean Cornel / ȘEZI
Lemn: frasin și nuc.
Poze! Laura + Alex Damian = Urbstudio
________________________
Like leaves, flowers offer a richer variety of shapes and colors that can be used as decorative elements in ornamentation of finished wood products. The seat of the chair is the side view of the tulip, drawn according to a relative symmetry. The back of the chair is stylized lily flower, symmetrical to the vertical axis.