Am împrumutat din vechime un război de țesut și l-am transformat în biroul unui magazin de tradiții textile. Suprafața încăperii este extrem de mică, de doar 9mp, dar a fost împărțită pe zone, optimizând spațiul de expunere. Are chiar și o cabină de probă și un loc de probat opinci.

„Plecând de la primele prezențe de mobilier atestate arheologic și ajungând la cele existente astăzi, atât la mobilierul țărănesc cât și la cel orășenesc vom întâlni forme asemănătoare, rezultând dintr-un drum evolutiv, parcurs în condiții similare. Reluarea formelor arhaice la diferite intervale de timp este rezultatul unui ciclu firesc, care se remarcă și în arta populară și în cea cultă. Pe parcursul evoluției, se pot constata însă împrumuturi reciproce permanente, arta cultă întorcându-se mereu la forme originare, iar cea populară tinzând spre o mai mare specializare. De aceea, faptul că în zilele noastre întâlnim la mobilierul țărănesc forme cunoscute din antichitate nu se datorează dependenței acestuia de arta cultă, ci supraviețuirii unor forme permanentizate prin reveniri periodice.”

Proiect: Șezi pentru Tradiții Textile
Manoperă: Viorel Bota / ȘEZI / Adrian V Bota — in Alba Iulia.