„Natura vindecă. Tratează-te cu munții.”
Suport pentru medalii și numerele de la competiții. Surpriză de la Ana Oniga pentru Oniga Alexandru.

Dimensiuni 68 x 20cm

Proiect: ȘEZI
Manoperă: ȘEZI / Atelier 53 / Fleser Horia