Dintre multele credinţe populare româneşti, un loc important îl au aştri pe care strămoşii noştri îi găseau pe cer şi cărora le acordau, spiritual precum şi în practică, diverse calităţi curative. În acelaşi timp, stelele au stat la baza întocmirii, vreme de veacuri de-a rândul, a calendarelor populare.

Astrologia este știința care ne dezvăluie relația dintre pozița corpurilor cerești, Pămant și om, după disciplina originală: Astronomia Hermetică. Se admite faptul că există o legătură între toate lucrurile singulare din univers. Astrologia studiază aceste conexiuni pentru a putea determina cunoașterea evenimentelor.

Efectul Lunii și al fazelor ei în raport cu starea psihică și visele este bine cunoscut. Se cunoaște deasemenea influența satelitului asupra valurilor din mări și oceane. Civilizatiile străvechi aveau un respect deosebit pentru acest corp ceresc și pentru  influențele sale în ritmul vieții și al agriculturii. În decursul unei luni calendaristice, Luna trece prin opt faze, fiecare durând aproximativ trei zile și jumătate. Aceste faze încep cu Luna Nouă și  intensitatea forței creștese până cand se atinge apogeul la Lună Plină. Apoi forța  acesteia scade treptat spre Lună Nouă. Prima jumătate a acestui ciclu este considerată benefică, iar cea de-a doua nefavorabilă.

Proiect: Șezi . Proiect structură: Șezi + Atelier53 . Manoperă: Atelier53